Rozvoj zaměstnanců společnosti LIFTCOMP a.s.

Společnost LIFTCOMP a.s. i nadále úspěšně realizuje projekt s číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005272 a názvem Rozvoj zaměstnanců společnosti LIFTCOMP a.s.
Naši zaměstnanci se již zdokonalili v měkkých a manažerských dovednostech např. v kurzu Vnitrofiremní komunikace, Firemní kultura, Vyjednávání a argumentace ad. Dále proběhly kurzy z aktivity Obecná IT, kurz Ql – modul finance, Ql – modul sklad. Naši vybraní zaměstnanci se v rámci projektu ještě zúčastní kurzů z aktivity Technické a jiné odborné vzdělávání.

Poctivá česká výroba s důrazem na kvalitu a preciznost

Servis Nonstop: +420 720 994 001

Copyright © 2009 - 2023 Všechna práva vyhrazena společnosti LIFTCOMP a.s.