Komponenty výtahů

Společnost LIFTCOMP, a. s., nabízí výtahovým společnostem:

 • kompletní dodávky trakčních a hydraulických výtahů
 • balíčky komponentů pro rekonstrukce
 • výrobu a dodávku samostatných komponentů
 • výrobu a montáž kompletních zdvihacích zařízení, plošin a zvedacích zařízení na klíč
 • výrobu ocelových konstrukcí a opláštění výtahových šachet
 • zámečnické a strojní výrobky
 • konstrukční a projekční práce spojené s dodávkou dokumentace

 

Nabízíme:

 • synchronní stroje největšího evropského výrobce německé společnosti Ziehl-Abegg
 • výtahové stroje a komponenty společnosti Montanari Giulio
 • hydraulické systémy START ELEVATOR, GMV Martini
 • nosná výtahová lana GUSTAV WOLF, Brugg
 • plastové kladky SCHWARTZ
 • omezovače rychlosti s parkovacím systémem dle ČSN EN 81-1 + A3
 • obousměrné klouzavé zachycovače Dynatech
 • výtahová vodítka všech rozměrů
 • výtahové dveře ruční a automatické teleskopické, centrální, provedení BUS
 • kabiny ve standardním i luxusním provedení
 • nosné rámy pro trakční i hydraulické výtahy
 • konzoly vodítek
 • rošty a podstavce pod výtahové stroje
 • protizávaží v rámu
 • ovladače výtahů
 • rozvaděče, řízení výtahu, hlavní vypínače
 • kompletní elektrokomponenty (závěsné kabely, vodiče, osvětlovací tělesa apod.)

 

Přesvědčte se sami o našem profesionálním přístupu a individuálním nabídce všech komponentů včetně její výhodné ceny. Pro více informací nebo objednávku nás neváhejte kontaktovat.

 

Výtahové rámy hydraulické, trakční, Bubnové

Naše výtahové rámy vyrábíme z kvalitního materiálu včetně antikorozního nátěru. Vyrábíme všechny typy rámů až do nosnosti 10 000 kg.

 

Hydraulické rámy

Rámy hydraulických výtahů s jednostranným vedením (píst na straně) jsou osazeny v horní i spodní části rámu valivým vedením, které přenáší axiální síly na vodítka. U rámů se dvěma písty na bocích lze použít kluzné vodicí čelisti, jejich umístění je v horní i spodní části rámu. Dle požadavků ČSN EN 81-2, použijeme-li způsob lanování 1:2, jsou rámy hydraulických výtahů vybaveny jednosměrnými zachycovači. U rámů s přímou rychlostí zdvihu nejsou zachycovače zapotřebí a bezpečnost provozu je ošetřena pomocí tzv. hydraulického zámku.

 

Trakční rámy s lanováním 1:1, 2:1, 4:1

Rámy trakčních výtahů jsou ve většině případů vedeny v horní i spodní části rámu v kluzných vodicích čelistech. Jednostranně vedené rámy jsou osazeny v horní i dolní části valivým vedením, které přenáší působení axiálních sil na vodítka. Dle požadavků ČSN EN 81-1 jsou rámy trakčních výtahů vybaveny obousměrnými zachycovači.

 

Bubnové rámy:

Výtahové rámy pro bubnové výtahy se vyrábějí v totožném provedení jako rámy trakčních výtahů.

 

Zachycovače

Zachycovače slouží pro zastavení výtahu na jakékoli úrovni a to v případě, že výtah překročí předepsanou rychlost. Tato výtahová zařízení se používají pro bezpečnost přepravovaných osob a zabraňují zřícení výtahu. Pro tyto účely nabízíme zachycovače obousměrné pro trakční výtahy a jednosměrné pro hydraulické výtahy. Zachycovače mohou být umístěny jak v horní, tak i ve spodní části výtahového rámu. Pro naše výtahy používáme zachycovače dimenzované na konkrétní nosnost a zatížení.

 

Omezovače rychlosti

Toto bezpečnostní zařízení zabraňuje překročení nastavené rychlosti výtahu. V případě, že výtah překročí povolenou rychlost, vypne omezovač zabezpečovací okruh a přeruší jízdu výtahu. Pokud by se rychlost výtahů zvyšovala, pak by došlo k vybavení zachycovačů do vodících části výtahu.

 

Omezovače rychlosti dodáváme včetně:

 • kovového napínacího závaží litinové kladky Z300 a spínače
 • konzoly k uchycení závaží včetně příchytek na vodítko
 • kryty omezovače a spínačů

 

Samomazače

Slouží k nepřetržitému mazání vodících ploch výtahu, a to jak na protiváze, tak i na kabině výtahu. Samomazače dodáváme dle typu vodítek a typu použitých zachycovačů.

 

Vodicí čelisti

Zajišťují plynulý pohyb výtahové kabiny po vodících částech. Kluzné vedení se používá u výtahů, kde nepůsobí síly na vodicí části. Jsou umístěny na rámech kabiny. Vodicí kluzné čelisti lze použít jak na protiváze, tak i na kabině výtahu.

 

Valivé vedení se používá u výtahů, kde dochází k působení axiálních sil na vodítka, neboli kde jsou vodítka umístěna na jedné straně výtahové šachty. Používáme je u výtahů s jednostranným hydraulickým nebo trakčním vedením.

 

Valivé vedení se především používá u rychlovýtahů.

 

Vyvažovací závaží, neboli výtahové protiváhy

Jedná se o předepsané hmotnostní závaží, jehož hlavní činností je vyvažovat (část nebo celou) kabinu výtahu a tím šetřit energii.

 

Dveře výtahů, kabinové a šachetní

 

Výtahový stroj

Výtahový stroj je nejpodstatnější součást celého výtahu. Z tohoto hlediska dbá naše společnost na vybavení každého výtahu špičkovým strojem. V roce 2010 jsme se stali oficiálním partnerem a výhradním zástupcem pro ČR společnosti Ziehl-Abegg. Naše společnost dodává kvalitní stroje s prodlouženou zárukou životnosti. Tyto stroje dokážou (oproti konkurenčním strojům dováženým z východních zemí) snést mnohonásobně větší počet jízd bez závady.

 

Podstavce pod stroj

Zajišťují kvalitní upevnění a umístění výtahového stroje ve výtahové strojovně. Mezi výtahový podstavec a stroj se umisťují speciální gumová těsnění, která eliminují chvění stroje a přenášení otřesů do nosné podlahy.

 

Frekvenční měnič

Frekvenční měnič patří mezi velmi podstatné části moderního výtahu. Toto zařízení zajišťuje přepravovaným osobám ve výtahu maximální komfort z jízdy a plynulý rozjezd a zastavení. Díky frekvenčnímu měniči nedochází k prudkému rozjezdu či zastavení. Nabízíme a používáme měniče Vacon.

 

Nosná lana výtahu

Nosná lana můžeme označovat jako nosné prostředky výtahu. Klec výtahu a vyvažovací závaží (protiváha) musí být zavěšeny na ocelových lanech. Lana musí odpovídat předepsaným požadavkům a musí mít jmenovitý průměr. Nabízíme lana od průměru 6 mm až po průměr 16 mm.

 

Výtah musí mít dle normy ČSN minimálně dvě lana.

 

Naše společnost dbá na dodávku kvalitních lan, protože výrazně prodlužují životnost trakčního kola výtahu a kladek. Trakční kolo se vyrábí z měkčího materiálu (litina), aby mezi ocelovým lanem a drážkou vzniklo tření, které zajišťuje pohyb výtahu.

 

Kabina výtahu

Naše výtahy jsou navrženy na maximální možné úrovni podle nejpřísnějších českých norem.

 

Naše výtahy jsou pro každou stavbu (budovu) navrženy individuálně a to tak, aby využily maximální rozměry výtahové šachty. Tímto individuálním přístupem můžeme každému zákazníkovi nabídnout nejefektivnější řešení.

 

Velký důraz klademe rovněž na provedení výtahu v přímé souvislosti s energetickou úsporou.

 

Výtahové kabiny jsou zhotoveny z ohraněných plechových profilů z předepsané tloušťky, kterou stanovuje česká norma. Vše je povrchově upravováno strukturovaným komaxitem.

 

Každá kabina je z vnější strany potažena speciální tlumící gumou, která eliminuje chvění a šum z výtahové šachty.

 

Pro zachování delší životnosti a eliminaci korozních vlivů nabízíme zákazníkům výrobu kabin z nerezových nebo zinkovaných plechů SKIN-PLATE. Dodáváme je v široké škále barevných provedení (viz design kabin)

 

Kabinové vážení

Vážení výtahu slouží k zabránění přetížení výtahů a chrání tím bezpečnost osob a životnost výtahu. Výtahové vážení se umisťuje mezi rám kabiny a výtahovou kabinu. Standardně se dodává ve čtyř nebo šesti bodovém provedení. Vážení výtahu lze v některých případech umístit i na lana výtahu.

 

Nárazníky klece a vyvažovacího závaží (protiváhy)

Výtahy musí mít na dolním konci jízdní dráhy klece a vyvažovacího zařízení umístěné předepsané nárazníky. Plochy nárazníků, na které klec dosedá, musí být umístěny na podstavci o předepsané výšce.

 

Vodítka

Pevné díly, které slouží k vedení klece výtahu a vyvažovacího nebo vyrovnávacího závaží. Vodítka dodáváme ve všech rozměrech.

 

Hlavní vypínač

Přívod elektrické energie ke každému výtahu musí být možno ve všech fázích vypnout hlavním vypínačem. Tento vypínač musí být dimenzován na maximální proud, který se může vyskytnout při normálním provozu výtahu. Tento vypínač by měl být umístěn ve strojovně výtahu nebo na jiném místě dle normy ČSN.

 

 

Poctivá česká výroba s důrazem na kvalitu a preciznost

Servis Nonstop: +420 720 994 001

Copyright © 2009 - 2024 Všechna práva vyhrazena společnosti LIFTCOMP a.s.