Výměna výtahů v osíťovaných šachtách

  • modernizace výtahu a osvětlení nástupišť
  • nové opláštění výtahové šachty
  • Rekonstrukce výtahu a nové opláštění výtahové šachty
  • Rekonstrukce výtahů
  • Modernizace výtahů včetně zabezpečení vstupu do sklepních prostorů
  • Automatické centrální dveře, rekonstrukce výtahů
  • rekonstrukce výtahů, ruční výtahové dveře
  • rekonstrukce výtahů
  • Modernizace výtahů a nová ocelová konstrukce

Výtahy v osíťovaných šachtách

patří mezi nejčastěji modernizované výtahy. Tyto výtahy jsou velice často v havarijním stavu a nesplňují bezpečnostní požadavky nařízení vlády č. 27/2003 Sb. U těchto výtahů dochází rovněž k častým úrazům pro nevhodnost osíťovaného opláštění. Společnost LIFTCOMP Vám zajistí komplexní výměnu výtahu včetně nové a bezpečné výtahové šachty.

 

Nové opláštění

ocelové konstrukce se provádí za účelem dodržení bezpečnostních podmínek provozu výtahu a zamezení případnému vhazování různých předmětů a věcí do prostorů šachty, které narušují celkový vzhled a funkčnost výtahu.

 

Nové jednotlivé části opláštění

jsou přichyceny na stávající ocelovou konstrukci. Spoje mezi deskami jsou řešeny dilatační lištou. Následně je provedeno olištování hran ocelovým plechem o tloušťce 1,3 mm po obvodu stěn a rohů šachty. Veškeré spoje a hrany těchto lišt jsou posléze zatmeleny flexibilním tmelem.

 

Čelní portál

je zhotoven vždy v celoplechovém provedení.

 

Opláštění ocelové konstrukce šachty je možné provést deskami SDK-Diamant, cementotřískovými deskami, sádrovláknitými deskami a v neposlední řadě plechem.

 

Opláštění je povrchově upraveno fasádní barvou podle výběru ze vzorníku Alfacolor nebo v syntetickém nátěru RAL. Nedílnou součástí šachty jsou schodišťová madla, které je možno umístit na výtahovou šachtu nebo obvodovou zeď schodiště. Madla se dodávají jako ocelová trubka z černého materiálu nebo z nerez materiálů, popř. z dřevěného masívu.

 

Nová konstrukce

V případě požadavku zákazníka na maximální využití současného půdorysného rozměru schodišťového prostoru dochází k odstranění stávající šachty, která je nahrazena novou výtahovou šachtou.

 

Nová konstrukce

je tvořena tenkostěnnými profily, které jsou kotveny do stávajících podest a schodišťových ramen.

 

Výtahové zařízení není kotveno do ocelové konstrukce, tudíž konstrukce není od výtahu namáhána. Po ustavení konstrukce je následně provedeno opláštění, které je možné provést deskami SDK-Diamant, cementotřískovými deskami, sádrovláknitými deskami a v neposlední řadě plechem. Kvůli nutného použití bočního schodišťového profilu končí toto opláštění nad úrovní hrany jednotlivých stupňů. Dokrytí schodišťového profilu je provedeno z ocelového plechu s následným zatmelením. V případě, že zákazník požaduje opláštění ukončit bočním profilem, je nutno schodišťové opláštění obložit schodišťovým soklem, který zajišťuje ochranu tohoto opláštění. Tento způsob je možný jen v kombinaci desek a obkladů, nikoliv v případě plechového provedení. Povrchovou úpravu je opět možné provést ve fasádní barvě nebo syntetickým nátěrem.

 

Nedílnou součástí šachty je schodišťové madlo, které je možno umístit na výtahovou šachtu nebo obvodovou zeď schodiště. Madla se dodávají jako ocelová trubka z černého materiálu nebo z nerez materiálů popř. z dřevěného masívu.

 

 

Poctivá česká výroba s důrazem na kvalitu a preciznost

Servis Nonstop: +420 720 994 001

Copyright © 2009 - 2024 Všechna práva vyhrazena společnosti LIFTCOMP a.s.